یاس پرواز شیراز مجری تورهای اروپا و مرکز تخصصی ویزا کانادایاس پرواز شیراز مجری تورهای اروپا و مرکز تخصصی ویزا کانادا
Forgot password?

ویزای کانادا

متقاضی گرامی جهت انجام امور درخواست ویزا می بایست تمامی فرم های زیر را تکمیل فرمایید.
لطفاً در روند تکمیل فرم ، کلیه قسمت هایی که اطلاعات آن در دست نیست را خالی بگذارید.

صحت و درستی اطلاعات وارد شده به عهده شخص متقاضی می باشد.


مدارک لازم جهت اخذ ویزا را می توانید در پایین همین صفحه مشاهده و نسبت به تهیه آنها اقدام فرمایید.

ویزای کانادا