• گشت عرفان : حافظیه – سعدی – باغ ارم – باغ دلگشا یا دروازه قرآن.

 

 • گشت بافت قدیم : حمام وکیل – بازار وکیل ارگ کریم خانی- نارنجستان قوام – خانه زینت الملوک – موزه پارس – مسجد صورتی.

 

 • گشت هخامنشیان : تخت جمشید و نقش رستم.

 

 • گشت پاسارگاد : مقبره کوروش کبیر.

 

 • هزینه هر گشت شامل راهنمای مجرب – ترانسفر استقبال و بدرقه فرودگاهی – ورودیه ها و  پذیرایی میان وعده میباشد.

 

 

 • نرخ ۲گشت برای هرنفر مسافر ایرانی ۵۵.۰۰۰ تومان

 

 • نرخ ۳ گشت برای هرنفر مسافر ایرانی ۷۰.۰۰۰ تومان

 

 • نرخ ۴ گشت برای هرنفر مسافر ایرانی ۹۰.۰۰۰ تومان

 

 

 • هزینه استقبال و بدرقه راه آهن ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر         ۳۵.۰۰۰ تومان

 

 • هزینه استقبال راه آهن ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر         ۱۷.۵۰۰ تومان

 

 • هزینه بدرقه راه آهن ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر         ۱۷.۵۰۰ تومان

 

 

 • هزینه استقبال و بدرقه فرودگاهی ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر       ۳۲.۰۰۰ تومان

 

 • هزینه استقبال فرودگاهی ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر         ۱۶.۰۰۰ تومان

 

 • هزینه استقبال و بدرقه ترمینال ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر       ۳۰.۰۰۰ تومان

 

 • هزینه استقبال فرودگاهی ظرفیت سواری ۱تا۴ نفر       ۱۵.۰۰۰ تومان