ارزان ترین پرواز های امروز

شیراز – تهران : ۲۳۳ تومان کیش – تهران : ۲۰۰ تومان اصفهان – مشهد : ۱۳۳ تومان مشهد – تبریز : ۱۵۰ تومان