دیماه پارسال بود که با دوستامون یه سفر دسته جمعی رفتیم استانبول. وقتی رسیدیم فرودگاه مقصد چمدون همه اومد به جز من…

هر چی منتظر موندم هیچ…

استرس خیلی زیادی داشتم و در نهایت اونجا بهمون گفتن که یه نفر چمدونتو اشتباهی برده…

منم با هزار گرفتاری بدون هیچ وسیله ای و با اعصاب خراب خودمو رسوندم به ترانسفر که دیدیم اون هم گذاشته رفته … آخه ما خیلی دیر کرده بودیم.

 

شب رفتن توی خیابون استقلال شروع کرده به خرید وسایل لازم که همون موقع از فرودگاه زنگ زدن و گفتن چمدونتون پیدا شده…

هم خوشحال بودم و هم ناراحت که یه روز از سفرم رو از دست دادم و کلی کرایه پرداختم برای رفت و برگشت مجدد به فرودگاه. اما تا روز آخر به لطف هم سفرای باحالی که داشتم خیلی بهم خوش گذشت و یادم موند که همیشه یه علامتی چیزی روی چمدونم بزارم که کسی اشتباهی نبره با خودش…