ما یه بار رفتیم سفر شهر ماکو

نگو اینجا شهر مرزیه همچی خیلییی گرونه

ما هم فک کردیم ۷ میلیون کفایت میکنه بقیه پولارو برنداشتیم تو کارتمون هم همینقدر پول بود😂💔

رفتیم اونجا برای ۳ شب شبی ۶و ۷۰۰ دادیم هتل😐💔

هتل هم رستوران داشت باید میرفتیم با پول غذا میخریدیم

ما هم رفتیم یه شونه تخم مرغ خریدیم

هیچی دیگه تا آخر مسافرت صبح،ناهار،شام نیمرو میخوردیم فقط :////😂😂😂

بعد اومدیم شهرمون گفتیم بله هر روز ناهار رو تو رستوران میخوردیم با اینکه گرونی بود ولی واسمون مهم نبود ۴ تومن پول غذامون شد فقط😐💔😂

خلاصه دیگه هیچ وقت از این کارا نکردیم

تا دو هفته مشکل معده پیدا کرده بودم از بس نیمرو خورده بودیم😂😂💔

ولی الان خداروشکر عاقل شدیم از قبل حساب کتاب میکنیم بعد میریم مسافرت