عید پارسال قرار بود برم دبی برای انگشت نگاری سفارت کانادا. متاسفانه گیج بازی درآوردم و فکر کردم پروازم 10 شب هست … اما غافل از اینکه پروازم همون صبح ساعت 10 پریده بود و من جا مونده بودم. بماند که چقدر خانمم و دخترم سرزنشم کردن اما از یه طرف به خاطر اینکه عید بود هیچ پروازی باز نبود. با کمک بچه های زحمت کش یاس پرواز تونستیم از اصفهان با یه روز اختلاف یه پرواز گیر بیاریم و خوشبختانه به انگشت نگاری هم رسیدم.

این خاطره رو الان دارم از ونکوور مینویسم …

فقط میخواستم بگم که بعضی وقتا یه فراموشی و حواس پرتی ممکنه کلی خسارت بهت بزنه.

مرسی از شما تیم باحال یاس