یه بار توی مسکو باید 5 صبح به ایستگاه قطار میرسیدم. شب قبلش با خودم گفتم 3 بیدار میشم و تا 3:30 میرم دم در هتل که تاکسی بگیرم. نگو توی روسیه تاکسی فقط با اپلیکیشن بود و من هم به خاطر اینکه کردیت کارت نداشتم نمیتونستم اپلیکیشن نصب کنم. خلاصه دردسرتون ندم… انقدر استرس گرفتم و آخرشم از یه نفر که توی خیابون داشت رد میشد خواستم برام یه تاکسی بگیره اما نتونستم منظورمو کامل بهش برسونم. اون بنده خدا هم فکر کرد من گدا هستم و برام یه تاکسی گرفت خودش حساب کرد… این شد که ما مجانی و دقیقه 90 رسیدیم ایستگاه قطار…