ویزای کره جنوبی-ویزای کشور کره جنوبی-گرفتن وبزای کره جنوبی-اخذ ویزای کره جنوبی- South Korea  Visa

 

پایتخت کشور کره جنوبی سئول است و شهرهای مهم توریستی پوسان ,جزیره جی جو ,اینچئون ,دائجو است.

واحد پول کشور کره جنوبی وون است.

سفارت کره جنوبی در تهران دو نوع ویزا صادر میکند که شامل ویزای توریستی و ویزای تجاری میباشد.

  1.        ویزای توریستی کره جنوبی :

ویزای توریستی کره جنوبی ۳ ماه اعتبار و ۱ ماه اقامت دارد.

 نکته مهم: مسافر در زمان ورود به کشور کره جنوبی حتما باید واچر هتل واقعی همراه خود داشته باشد.در غیر این صورت امکان دیپورت  کردن مسافر (با وجود در دست داشتن ویزا) وجود دارد.

  1.  ویزای تجاری کره جنوبی :

ویزای تجاری ۱ ماه اقامت دارد و داشتن دعوتنامه الزامی می باشد.

کره جنوبی ۳ ماه اعتبار و ۳۰ روز اقامت توریستی _ عادی ۱۴ روز کاری

 

کره جنوبی ۳ ماه اعتبار و ۳۰ روز اقامت توریستی _ فوری   ۷ روز کاری
مدارک لازم:

 

۱.      مدارک شغلی ( بعد از کسب گواهی اشتغال بکار, مدارک تاسیس شرکت, کارت بازرگانی)

۲.      گواهی تمکن مالی از بانک به انگلیسی

۳.      پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار

۴.      ۲ قطعه عکس ۳*۴

۵.      ضمانت بازگشت در صورت نیاز