مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای قطر:

    • اسکن پاسپورت

    • ۲ قطعه عکس

    • ضمانت بازگشت (۵ میلیون تومان وجه نقد یا چک بین بانکی در وجه شرکت یاس پرواز شیراز)