ویزا قرقیزستان :

پایتخت کشور قرقیزستان شهر بیشکک است و شهرهای مهم توریستی عبارتند از بیشکک و اوشی.  واحد پول قرقیزستان سوم (KGS ) است.

سفارت قرقیزستان ۲ نوع ویزا صادر میکند :

  1. ویزای توریستی
  2. ویزای تجاری
  3. شرایط ویزای توریستی:

ویزای توریستی به صورت ۱۵ روز و ۳۰ روز اقامت صادر میشود و از تاریخ درخواستی مسافر شروع میشود, در صورت اقدام  ویزا و عدم تایید فرد متقاضی از سوی وزارت خارجه قرقیزستان مبلغ ۱۵ $ دریافت میشود مسافر از بدو ورد ظرف ۴۸ ساعت باید اقامت خود را ثبت (ریجستر) کند,در غیر این صورت در موقع خروج از کشور قرقیزستان با مشکل مواجه میشود.

  1. شرایط ویزای تجاری :

ویزای تجاری به صورت ۳۰ روزه میباشد و از تاریخ درخواستی مسافر شروع میشود.

درصورت اقدام ویزا و عدم تایید فرد متقاضی از سوی وزارت خارجه قرقیزستان مبلغ ۲۰ $ دریافت میشود.

مسافر از بدو ورود ظرف ۴۸ ساعت باید اقامت خود را ثبت (ریجستر) کند.

 

نوع و مدت ویزا زمان تحویل
۱۵ روزه توریستی عادی ۲۰ روز کاری
۱۵ روزه توریستی فوری ۱۵ روز کاری
۳۰ روزه توریستی عادی ۲۰ روز کاری
۳۰روزه توریستی فوری ۱۵ روز کاری
۳۰ روزه تجاری عادی ۱۵ روز کاری

 

مدارک لازم:

·         پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

·         ۱ قطعه عکس و مشخصات فردی